Disclaimer

Disclaimer
Deze Keuzehulp is tot stand gekomen onder redactie van Platform Doven Slechthorenden en TOS (Divers Doof, Dovenschap en Stichting Hoormij). Alle op de Keuzehulp geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid geschreven/gemaakt. Hierbij zijn ook diverse zorgverleners betrokken. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. U vindt op deze site de algemeen geldende uitleg en adviezen die aansluiten op de landelijke wetenschappelijke richtlijnen.
Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult bij de uw arts of andere zorgverlener. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met uw arts of andere zorgverlener.
Het Platform Doven Slechthorenden en TOS accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

Auteursrecht
Platform Doven, Slechthorenden en TOS bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.