Colofon

Deze Keuzehulp maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen, een samenwerkingsverband van patiëntenkoepels Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz. Het project waarbinnen deze Keuzehulp is ontwikkeld, is ondersteund door PGOsupport.

De Keuzehulp is gemaakt door de organisaties die zijn verenigd in het Platform Doven Slechthorenden en TOS

Stichting Plotsdoven
FODOK
Nederlandse Dove Jongeren
Dovenschap
Stichting Hoormij
SH-Jong

Onder meer de volgende personen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze Keuzehulp

Karla van der Hoek, specialist hulpmiddelen en voorzieningen, GGMD HOORinfotheek
Thea van der Wilt, GGMD – aandachtsfunctionaris Nederlands Centrum Plots- en Laatdoven
Wendy Huinck – manager CI Radboud umc
Jantien Vroegop – audioloog CI-team Erasmus MC
Emmanuel Mylanus – KNO-arts Radboud umc
Hennie Epping – voorzitter OPCI/ervaringsdeskundige
Robert ten Bloemendal – voorzitter Stichting Plotsdoven/ervaringsdeskundige
Mabel Strik, CI-gebruiker – ervaringsdeskundige
Betty Kooij, Stichting Plotsdoven – ervaringsdeskundige
Wil van Essen, Stichting Plotsdoven – ervaringsdeskundige
Anja Korten, Stichting Plotsdoven – ervaringsdeskundige
Peter Raggers, Stichting Plotsdoven – ervaringsdeskundige

 

Lara Laurens en Annelies van Lonkhuyzen – tekst en redactie

De Keuzearchitecten – concept en ontwikkeling website

Platform Doven, Slechthorenden en Tos – © tekst

Lara Laurens en Inge Doorn – projectleiding- en uitvoering

info@fodok.nl – contact

update: 25-7-2018